Om astma

Ved astma er det betennelse i de nedre luftveiene. Betennelsen gir økt følsomhet for irritasjon og kan føre til at luftveiene trekker seg sammen, såkalte bronkospasmer. Følelsen ved bronkospasmer kan sammenlignes med følelsen av å puste i et sugerør.2
Les mer om astma
Om astma
Ved astma oppstår det problemer også i de små luftveiene. Luftveiene går fra luftrøret og inn i lungene, der fortsetter de å dele se opp til stadig mindre luftveier. De større luftveiene inneholder brusk for å holde rørene utspent. De minste har svært tynne vegger uten brusk. Lengst ut i lungevevet ender de tynne luftveiene i lungeblærer.1

Bronkospasmer kan utløses av sterke lukter, f.eks. parfyme, trykksverte, tobakksrøyk, avgasser eller støv. Også fysisk anstrengelse og værforhold med kald, tørr eller fuktig luft kan gi symptomer.1

Ved allergisk astma kan den utløsende faktoren være ulike luftveisallergener der pollen, pelsdyr og midd er de vanligste.1
 • GINA Report 2020. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.

DE SMÅ LUFTVEIENE

Mange astmasymptomer som natthoste, harking og pipende pust skyldes problemer med de små luftveiene. Du skal ikke akseptere astmasymptomer, det går an kontrollere sykdommen. I dag er det mulig å individualisere behandlingen slik at man reduserer risikoen for symptomer.2 Pass på lungene dine.
Les mer om de små luftveiene
DE SMÅ LUFTVEIENE
Det rettes stadig mer oppmerksomhet mot de små luftveiene ved astma. Det finnes astmabehandling som når frem til både de store og de små luftveiene. Tidligere trodde man at betennelsen som forårsaker astma hovedsakelig rammet de store luftveiene. Nå vet vi at astma også rammer de små luftveiene, og at dette er et vanlig problem ved ukontrollert astma, det vil si ved astma som ikke er godt nok behandlet. Betennelse i de små luftveiene fører ofte til natthoste, harking og pipende pust. Astmasymptomer skyldes at betennelsen får slimhinnene til å svulme opp og musklene rundt de små luftveiene til å trekke seg sammen.1

Vær oppmerksom på milde symptomer, og ta hånd om din astma. Hvis astmasymptomene ikke behandles korrekt, kan det føre til anfall. Da tettes luftrørene til, og det kan bli svært alvorlig hvis ikke det behandles. Du skal ikke akseptere astmasymptomer, det er mulig å kontrollere sykdommen. I dag kan behandlingen individualiseres slik at man reduserer risikoen for symptomer.2
 • Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402–16.
 • GINA Report 2021. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.

SYMPTOMER OG BEHANDLING

Vær oppmerksom på astmasymptomer som:
 • natthoste
 • harking
 • heshet
 • pipende pust
 • vanskeligheter med å puste dypt inn
 • plager ved anstrengelse.
Det kan være tegn på ukontrollert astma, det vil si astma som ikke er godt nok behandlet, og problemer med de små luftveiene. Det er viktig å passe på lungene dine for å få optimal behandling. Ta egentesten, og snakk med fastlegen om du har god nok behandling.2
Les mer om symptomer og behandling
SYMPTOMER OG BEHANDLING
Det er vanlig med astmasymptomer til tross for behandling med astmalegemidler. 90 % av alle astmapasienter har problemer med de små luftveiene.1 Dessverre er det mange som venner seg til astmasymptomer og tilpasser seg etter symptomene. De våkner kanskje med natthoste, avstår fra treningen fordi det er tungt å puste eller blir hjemme fra jobben på grunn av hoste, og tror at det skal være slik. Dette er symptomer som kan komme fra de små luftveiene og tyder på ukontrollert astma, det vil si astma som ikke er godt nok behandlet.1 I de aller fleste tilfellene kan problemer med de små luftveiene og ukontrollert astma behandles slik at astmaen kommer under kontroll og symptomene reduseres.1, 2

Vær oppmerksom på alle astmasymptomer som
 • natthoste
 • harking
 • heshet
 • pipende pust
 • vanskeligheter med å puste dypt inn
 • plager ved anstrengelse
Bruk PEF-måler, og ta astmatester regelmessig. Da blir det lettere å oppdage både forbedringer og forverringer tidlig. Å oppdage forandringer tidlig og tilpasse behandlingen etter behov er en god måte å ta hånd om lungene på. Med oppmerksomhet og behandling som når både de store og små luftveiene, kan mange slippe symptomer og få bedre livskvalitet.2
 1. Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7:402–16.
 2. GINA Report 2021. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.
Hvis du trenger å rapportere en bivirkning av et legemiddel, kontakt legen din.Du kan selv også melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket.Bivirkninger meldes til Statens Legemiddelverk iht. krav og rapporteringsmåter som beskrevet på Statens Legemiddelverk sine hjemmesider https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet

Referanser:

 • Postma DS, Brightling C, Baldi S,et al. Exploring the relevance and extent of small airways dysfunction in asthma (ATLANTIS): baseline data from a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2019; 7::402–16.
 • GINA Report 2021. Global Strategy For Asthma Management and Prevention.